دستبند دوستی

دسته بندی: دستباف و دست دوز

ناموجوددستبندهای دوستی سه رنگ با نخ قرقره، قابل شستشوتضمین تثبیت رنگ تا یک سالرنگ های دلخواه بر اساس سفارش شمابافت کاملا یکنواخت

دستبندهای دوستی سه رنگ با نخ قرقره، قابل شستشو
تضمین تثبیت رنگ تا یک سال
رنگ های دلخواه بر اساس سفارش شما
بافت کاملا یکنواخت


محصولات مرتبط

حجره دلسا

تومان   18000

تومان   6000


حجره روباندوزی کوثر

تومان   18000

تومان   20000