زاموفیلیا با گلدان فلزی رنگی

دسته بندی: گل و گیاه

200000 تومان2 کیلو گرم

گیاه آپارتمانی زاموفیلیا با برگهای سبز و چرمی با گلدان فلزی رنگی

گیاه آپارتمانی زاموفیلیا با برگهای سبز و چرمی با گلدان فلزی رنگی


محصولات مرتبط