عسل طبیعی درجه یک

دسته بندی: عسل

90000 تومان1 کیلوگرم

عسل طبیعی سالم باکس از زنبورستان های زاگرس به صورت طبیعی و بدون هیچ گونه ماده افزودنی برداشت شده و کیفیت آن از همه نظر تایید شده است.

عسل طبیعی سالم باکس از زنبورستان های زاگرس به صورت طبیعی و بدون هیچ گونه ماده افزودنی برداشت شده است. با توجه به اینکه حرارت همه ی خواص عسل را از بین می برد، سالم باکس در فرایند برداشت عسل از حرارت استفاده نکرده و عسل را به صورت خام بسته بندی می نماید که همه ی خواص عسل را حفظ کند.

عسل در دو فرم خام و پاستوریزه موجود است. عسل خام از میان کندو خارج و به طور مستقیم بسته بندی می شود و به این دلیل مقدار کمی از موم و گرده را به همراه دارد. عسل پاستوریزه عسلی است که برای حذف ناخالصی، حرارت داده شده و فرآوری می‌شود.

اطلاعات بیشتر و بهتر در مورد فواید عسل و راه های تشخص آن را در سایت سالم باکس بخوانید www.salembox.com 


محصولات مرتبط