گوشواره برنجی

دسته بندی: زیورآلات

ناموجود20 کیلوگرم

جنس برنجرنگ ثابت - تضمین تثبیت رنگ تا یک سالسایز 2.5*2.5 سانتی متر

جنس برنج
رنگ ثابت - تضمین تثبیت رنگ تا یک سال
سایز 2.5*2.5 سانتی متر


محصولات مرتبط

حجره هدیه من

تومان   18000

تومان   30000


تومان   18000

تومان   35000


حجره گالری سنگ آذین

تومان   18000

تومان   25000


-18%
آویز-گلدوزی

حجره هدیه من

تومان   85000

تومان   70000