حجره: برنج و ماهی برتر

محل سکونت: فريدون كنار

شماره تماس: 01135666635

توضیحات حجره دار: