حجره: حجره صیدی

محل سکونت: اراك

شماره تماس: 09056366304

توضیحات حجره دار:

محصولات حجره

-10%
سیب-خشک-3

حجره حجره صیدی

تومان   20000

تومان   18000


-4%
هلو-خشک-1

حجره حجره صیدی

تومان   25000

تومان   24000