حجره: سمنو

محل سکونت: كرمانشاه

شماره تماس: ۰۹۱۸۹۹۴۷۲۳۸

توضیحات حجره دار:

سمنوی اعلاء کاملا طبیعی هر کیلو ۱۰۰۰۰ تومان

محصولات حجره

حجره سمنو

تومان   18000

تومان   10000