حجره: برنج گیلان

محل سکونت: كرج

شماره تماس: 09014749487

توضیحات حجره دار:

اطمینان کامل از اصل بودن برنج داشته باشید.برنج اصل گیلان( آستانه اشرفیه )

محصولات حجره

گیلان.آستانه اشرفیه.کشاورزی