حجره: محلی ترمیم

محل سکونت: نقده

شماره تماس: 09142004555

توضیحات حجره دار:

امکان ارسال محصولات با پست به کل ایران فراهم می باشد. این پماد باید در مراحل اولیه سوختگی استفاده شود. محل سوختگی نباید مرطوب شود. هر روز در دو تا سه نوبت سطح سوخته شده با پماد تازه پوشانده شود.

محصولات حجره

بنده دانشجوی دکتری رشته نانو شیمی هستم. اخیرا با استفاده از مواد طبیعی و ارگانیک موفق به ساخت پمادی برای سوختگی شده ام که روند درمان را تسریع کرده و هیچ اثری از سوختگی نمی ماند. عوارض هم ندارد. در آینده محصولات دیگری نیز با مصارف پوستی و غیر پوستی ارائه خواهم کرد. این محصول بر روی ده ها بیمار امتحان شده و عملکرد و تاثیر آن بی نظیر است.