حجره: منقل گلی سنتی هورانه

محل سکونت: بيرجند

شماره تماس: 09035739424

توضیحات حجره دار: