حجره: نمدصدفی

محل سکونت: شهرضا

شماره تماس: 09034961306

توضیحات حجره دار:

تمام کارهایی ک اینجامیبینید کاردست خودم هستند و دررنگها و سایزهای مختلف قابل اجراهستند.هرتعدادی که خواستید براتون درست میکنم.اگرم مدلی توی اینترنت دیدید یاخواستید چندمدل روبنا به سلیقه ی خودتون ترکیب کنید براتون طراحی میکنم و میدوزم.کیفیت کارهامم از عکسها مشخصه. هرشهری ک بگید میفرستم پیج اینستاگرامم felt_sadaf@

محصولات حجره

جدید
اسکندرنمدی

حجره نمدصدفی

تومان   18000

تومان   20000


جدید
یونیکورن-نمدی-اسب-تکشاخ
جدید
عروسک-نمدی

حجره نمدصدفی

تومان   18000

تومان   40000


جدید
فیل-نمدی

حجره نمدصدفی

تومان   18000

تومان   55000


من یک روانشناس هستم که عاشق کارهای هنری ام وهرچه میدوزم باعشق میدوزم