حجره: چای شمال

محل سکونت: رشت

شماره تماس: 09901286952

توضیحات حجره دار: