حجره: گالری ژیکال

محل سکونت: تهران

شماره تماس: 09394223534

توضیحات حجره دار:

☺☺قیمت عروسکام رو کم میگم و دلیلش عشقم به بچه ها و عروسکام هست نه کیفیت

محصولات حجره

اسمم سمیرا هست و متولد 71ام و تهران زندگی میکنم عروسک سازی شغل دوم منه و من عاشق کارمم